การประชุมคณะกรรมการจัดงานประเพณีลอยกระทงกาบกล้วยเมืองแม่กลองตามครรลองวิถีพอเพียง ปลอดภัยไร้แอลกอฮอลล์

        ในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ นายชรัส บุญณสะ  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม  เป็นประธานประชุมคณะกรรมการจัดงานประเพณีลอยกระทงกาบกล้วยเมืองแม่กลองตามครรลองวิถีพอเพียง ปลอดภัยไร้แอลกอฮอลล์ ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด ชั้น ๕ โดยมีนายสุพจน์ ยศสิงห์คำ  รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

 

        การจัดงานจะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ ๓๑ ตุลาคม  ๒๕๖๓ ณ บริเวณวัดภุมรินทร์กุฎีทอง เวลา ๑๑.๐๐ น. พิธีรับพระประทีปพระราชทานในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และพระประทีปพระราชทานและถ้วยรางวัลพระราชทานในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า       กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ เวลา ๑๕.๓๐ น. ขบวนอัญเชิญพระประทีปพระราชทานและถ้วยรางวัลพระราชทาน  ขบวนแห่ทางศิลปกรรม        แห่รอบตัวเมืองสมุทรสงครามไปยังวัดภุมรินทร์กุฎีทอง ตำบลสวนหลวง อำเภออัมพวา  เวลา ๑๘.๓๙ น.     พิธีอัญเชิญพระประทีปพระราชทานลอยเป็นปฐมฤกษ์ จากนั้นเข้าสู่พิธีเปิดงานและปล่อยกระทงกาบ    กล้วย จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ ใบ กลางแม่น้ำแม่กลอง และชมการประกวดนางนพมาศ แม่-ลูก ชมการแสดงและการละเล่นต่างๆ รวมทั้งการประกวดเรือประดับไฟชิงถ้วยรางวัลพระราชทานในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐา        ธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวว่า ประเพณีลอยกระทงกาบกล้วยเมืองแม่กลอง เป็นประเพณีที่สะท้อนให้เห็นถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น มีเอกลักษณ์ของจังหวัดสมุทรสงคราม ยากที่ใครจะลอกเลียนแบบได้  โดยในปีนี้ทุกท่านที่มาร่วมงานขอเชิญร่วมกันแต่งกายย้อนยุคให้มีความเป็นอัตลักษณ์ของชาวสมุทรสงคราม พร้อมทั้งเน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว  ด้านการจราจร รวมทั้งให้ปฏิบัติตามประกาศ  และระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ในเรื่องการจุดพลุไฟ และภายใต้มาตรการป้องกันโรคยุค New Normal ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของทุกคน

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙