ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ลงพื้นที่ซ่อมบำรุงรักษาทำความสะอาดเครื่องเติมอากาศที่ติดตั้งในคลองวัดประดู่

             ในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ นายชรัส  บุญณสะ  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานนำคณะทำงานแก้ไขปัญหาน้ำเสียในคลองวัดประดู่ ลงพี้นที่บริเวณหน้าวัดช่องลมวรรณาราม ตำบลวัดประดู่ อำเภออัมพวา โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ได้พายเรือให้นายยุทธนา โพธิวิหค นายอำเภออัมพวา ซ่อมบำรุงรักษาทำความสะอาดเครื่องเติมอากาศที่ติดตั้งในคลองวัดประดู่ ทั้งหมด ๒๐ เครื่อง มีทั้งแบบใช้พลังงานสงอาทิตย์และใช้ไฟฟ้า  

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙