พิธีน้อมรำลึกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ ๑๒๐ ปี

         ในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓  นายชรัส  บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานจุดธูป เทียนบูชาพระรัตนตรัย  และจุดเครื่องทองน้อยหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมีพระภาวนาวิสุทธิโสภณ เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม เจ้าอาวาสวัดประดู่ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยนางรัชฎา บุญณสะ นายเหล่ากาชาดจังหวัด นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ  รองผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ร่วมพิธีน้อมรำลึกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ ๑๒๐ ปี ซึ่งมีพิธีทางศาสนา  และวางพานพุ่มดอกไม้ พร้อมชมนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี     

     

     จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม  นำผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่  ทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน ๒๕ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาคุณเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙