โครงการเด็กแม่กลองลองทำดี นวัตวิถีของดีแม่กลอง

            ในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ หอประชุมพิพัฒน์มงคล  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม นายสุพจน์  ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดโครงการเด็กแม่กลองลองทำดี นวัตวิถีของดีแม่กลอง  โดยมีนางสาวกุลจิรา  โฉมไสว  หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม นายวรัญญู วอทอง ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด คณะครูอาจารย์ พร้อมด้วยแกนนำเยาวชนทั้ง ๓ อำเภอจากสถานศึกษาต่างๆ ในจังหวัดสมุทรสงคราม จำนวนกว่า ๑๕๐ คน เข้าร่วมกิจกรรมฯ

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙