สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสงคราม จัดกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี ๒๕๖๓"

                ในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ นายเชฏฐรุจ  จันทร์แปลง  ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสงคราม นำคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสงคราม  จัดกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี ๒๕๖๓" ณ สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสงคราม ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองโดยร่วมกันเพาะกล้าต้นโกงกาง  จำนวน ๕๐๐ ต้น เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเป็นการสร้างจิตสำนึกให้เกิดความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้  

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙