พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ จำนวน ๘๙ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม

           ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ  นายชรัส  บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม นำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ นักเรียน นักศึกษา พสกนิกรชาวจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ จำนวน ๘๙ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม 

 

จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานวางพานพุ่มดอกไม้สด จุดเครื่องทองน้อย  ถวายบังคม เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมหน่วยงานต่าง ๆรวมวางพานพุ่มกว่า ๗๐ หน่วยงาน

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙