กิจกรรมจิตอาสาพัฒนากำจัดผักตบชวา วัชพืช ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณวัดปากง่าม

              ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓  นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสสมุทรสงคราม เป็นประธาน นำประชาชนจิตอาสาพระราชทานจากทุกภาคส่วน  ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนากำจัดผักตบชวา วัชพืช ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณวัดปากง่าม ตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที   เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓   

 

เพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม  กล่าวว่า  กิจกรรมในครั้งนี้เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ดูแลรักษาแหล่งน้ำ กำจัดวัชพืช ปรับปรุงภูมิทัศน์     สองข้างทาง ระยะทางกว่า ๑๓ กิโลเมตร

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙