นิทรรศการศิลปกรรม “โครงการท่าคา ART FESTIVAL ”

          ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ บริเวณตลาดน้ำท่าคา  อำเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม  นายชรัส  บุญณสะ  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม   เป็นประธานเปิดนิทรรศการศิลปกรรม “โครงการท่าคา ART FESTIVAL ” โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำภาคเอกชน  ศิลปินกลุ่มทิ้งถ่วง อาร์ต ประชาชน และนักท่องเที่ยว เข้าร่วมงานดังกล่าว

 

ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าวนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการแสดงออกทางความคิด สร้างสรรค์ ในรูปแบบของศิลปะของเหล่าศิลปิน และเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสงคราม ทำให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักตลาดน้ำท่าคามากยิ่งขึ้น โดยรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายภาพ  จะนำไปมอบให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระพุธเลิศหล้าสมุทรสงคราม เพื่อเป็นประโยชน์ให้กับผู้ผู้ป่วยต่อไป  

สำหรับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวตลาดน้ำท่าคา สามารถเข้าร่วมชมนิทรรศการและร่วมวาดภาพได้ทุกท่าน โดยจะจัดให้มีกิจกรรมดังกล่าวทุกวันเสาร์และอาทิตย์  ตลอดทั้งเดือนธันวาคม ศกนี้

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙