พิธีจุดเทียน เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

          ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานนำผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมจุดเทียน เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ  วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓  ทั้งนี้

ในการจัดพิธีการ รับชมการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย จนเสร็จพิธี จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมผู้เข้าร่วมพิธี ร่วมจุดเทียนเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  โดยมีการต่อเทียนกันเป็นระยะ โดยผู้เข้าร่วมพิธี ต่างพร้อมใจกันเตรียมเทียนที่ใช้ในการจุดน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ ๙ พ่อหลวงของปวงชนชาวไทย ที่สถิตในดวงใจไทยทั้งชาติตราบนิรันดร์ ซึ่งเป็นเทียนสีเหลือง ไส้สีขาว มาร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน โดยการดำเนินกิจกรรมเป็นไปตามมาตรการป้องกันโรค COVID-๑๙

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙