พิธีปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

 

            ในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ ที่บริเวณท่าน้ำวัดปากสมุทร อำเภอเมืองสุมทรสงคราม นายชรัส  บุญณสะ          ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานพิธีปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  โดยมีนาวาตรีสรรเสริญ เสรีรักษ์ ประมงจังหวัดฯ กล่าวรายงาน

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ กำหนดให้วันที่ ๕ ธันวาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน รวมทั้งเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ เพิ่มปริมาณสัตว์น้ำในแหล่งน้ำตามธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์ ในการปล่อยพันธ์ุกุ้งแชบ๊วย จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ ตัว โดยมีนางรัชฎา บุญณสะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด,ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรส่วนท้องถิ่น จิตอาสาพระราชทานและนักเรียน เข้าร่วมพิธี

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙