เปิดงานเทศกาลกินปลาทู ครั้งที่ ๒๓ ตอน “ห่างกันหน่อย อร่อยเหมือนเดิม”

             ในวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ  สนามหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม  นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม  เป็นประธานเปิดงานเทศกาลกินปลาทู ครั้งที่ ๒๓ ตอน “ห่างกันหน่อย อร่อยเหมือนเดิม” โดยมีนายบุญสร้าง บุญกอง ประธานหอการค้าจังหวัด  กล่าวรายงานการจัดงานดังกล่าว  พร้อมด้วยนายจิรศักดิ์ อ่วมอุไร ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสมุทรสงคราม  หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน และองค์กรต่าง ๆ เข้าร่วมงานดังกล่าว

 

          ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม  กล่าวว่า  เทศกาลกินปลาทูและของดีเมืองสมุทรสงคราม ท่องเที่ยวไทยวิถีใหม่ (New Normal) จากวันนั้นถึงวันนี้ปลาทูแม่กลอง หน้างอคอหัก กลายมาเป็นแบรด์เนมของจังหวัดสมุทรสงครามอย่างสมบูรณ์แล้ว จากความร่วมมือ ของจังหวัดสมุทรสงคราม หอการค้าจังหวัดสมุทรสงคราม ททท. สำนักงานสมุทรสงคราม หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดสมุทรสงคราม  การจัดงานครั้งนี้เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสงคราม พ่อค้า แม่ค้า ทำหน้าที่ค้าขายจำหน่ายสินค้าด้วยความสุข  รวมทั้งนักท่องเที่ยวได้กินของอร่อยก็มีความสุข ถือเป็นสิ่งที่ดีงาม  เป็นการส่งเสริมรักษาชื่อเสียง และคุณภาพของอาหารทะเลและผลผลิตทางการเกษตร รวมทั้งของดีของจังหวัดสมุทรสงคราม ก่อให้เกิดรายได้แก่ประชาชน ในจังหวัด  ทั้งนี้ ในสถานการณ์ปีนี้ เป็นช่วงโควิด -๑๙ ทางจังหวัดได้มีมาตรการในการดูแลนักท่องเที่ยวให้มีความปลอดภัย  โดยมีมาตรการจุดคัดกรอง ทุกจุดจะเป็นเครื่องสแกนแบบอินฟาเรท และมีเจ้าหน้าที่ อสม.ประจำจุดพร้อมแมส โดยได้จัดมาตรการตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด  

       ภายในงาน มีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย ประกอบด้วย การจำหน่ายอาหารที่ทำจากปลาทูกว่า ๕๐ เมนู ซึ่งทางหอการค้าได้จัดเตรียมปลาทูไว้ปริมาณเพียงพอสำหรับการงานตลอด ๑๑ วัน พร้อมการจำหน่ายอาหารทะเลสด และแปรรูป การจำหน่ายสินค้าของดีเมือง แม่กลอง การจำหน่ายพืชผักผลไม้ การประกวด ร้องเพลงลูกทุ่ง การแสดงโขนนอก การประกวดแข่งขันแม่กลองมิวสิคอวอร์ด การแสดงของเยาวชน บนเวที รำวงย้อนยุค และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย พร้อมการจำหน่ายสลากกาชาดเพื่อการกุศลของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม และขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมงานได้  ตั้งแต่บัดนี้ - ๒๐  ธันวาคม  ศกนี้  ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยทั่วกัน

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙