optionen handel.

ดาวน์โหลดแบบคำขอหนังสือรับรองความจำเป็นในการเดินทางข้ามจังหวัด จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19

 ** การเดินทางออกจากจังหวัดสมุทรสงครามไม่ต้องมีหนังสือรับรอง แต่หากรายใดร้องขอให้ทางราชการออกให้ด้วยเหตุผลเฉพาะตัว ขอให้นายอำเภอ หรือกำนัน หรือผู้ใหญ่บ้าน หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ พิจารณาออกให้ได้ ** 

โดยส่งแบบคำขอดังกล่าวได้ที่ อำเภอทุกแห่ง และสำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม   อำเภอเมืองสมุทรสงคราม โทร  034 711526

                                       อำเภออัมพวา โทร  034 751368

                                      อำเภอบางคนที โทร  034 761572    

                                      สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034 713309   

Attachments:
Download this file (1-1.doc)แบบคำขอ.doc[ ]76 kB
Download this file (1-2.pdf)แบบคำขอ.pdf[ ]128 kB

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙