optionen handel.

พิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

          ในวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๔ ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ นายชรัส  บุญณสะ   ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานรัฐพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์  พร้อมด้วยข้าราชการพลเรือน  ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ๖ เมษายน ของทุกปี

จากนั้นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชา พระรัตนตรัย รับศีล ถวายพานพุ่มดอกไม้ เครื่องราชสักการะ จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย   หน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ กล่าวถวายราชสดุดี  โดยมีพระเทพสุเมธี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม เจ้าอาวาสวัดเกตการาม ประธานฝ่ายสงฆ์นำพระสงฆ์เจริญชัยมงคล  ประธานและแขกผู้มีเกียรติถวายภัตราหาร(ปิ่นโต)จตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ จำนวน ๑๐ รูป

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙