optionen handel.

ผู้ว่าฯ สมุทรสงคราม ปล่อยขบวนรถบรรทุกขนส่ง “ลิ้นจี่พันธุ์ค่อมลำเจียก” สู่ผู้บริโภคทั่วประเทศ

        ในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ ที่บริเวณสวนยุทธสุวรรณ ตำบลบางนางลี่ อำเภออัมพวา  นายชรัส  บุญณสะ  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานปล่อยขบวนรถบรรทุกขนส่ง “ลิ้นจี่พันธุ์ค่อมลำเจียก” สู่ผู้บริโภคทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมการจำหน่ายลิ้นจี่ผ่านเครือข่ายและช่องทางไปรษณีย์ โดยมีนายปราโมทย์ ทิมทอง ผู้จัดการฝ่ายไปรษณีย์เขต ๗ ,นายสัญญา มณฑามณี ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายไปรษณีย์เขต ๗ และนายจรูญ ต๊ะสาลิกา หัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดสมุทรสงคราม และนายยุทธนา นวมสุวรรณ ตัวแทนเกษตรกรชาวสวนลิ้นจี่ ร่วมกันปล่อยขบวนรถบรรทุกขนส่งลิ้นจี่พันธุ์ค่อมลำเจียกสู่ผู้บริโภคทั่วประเทศ   โดยผ่านเครือข่ายและช่องทางไปรษณีย์เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรมีช่องทางในการจำหน่ายผลผลิตได้มากขึ้น

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม    กล่าวว่า  เพื่อแก้ปัญหาลิ้นจี่ล้นตลาดซึ่งจะทำให้ราคาตกต่ำ จึงได้ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและเกษตรกรเปิดช่องทางการจำหน่ายแบบตลาดออนไลน์ โดยส่งสินค้าผ่านช่องทางไปรษณีย์ในราคาที่ช่วยเหลือเกษตรกรส่งจำหน่ายทั่วทั้งประเทศไม่จำกัดจำนวน ซึ่งไปรษณีย์ไทยจะเป็นหน่วยงานหลักที่กระจายสินค้าไปยังลูกค้าที่สั่งซื้อทางออนไลน์ทั่วประเทศ ซึ่งปีนี้มีผลผลิตออกช้ากว่าทุกปี สาเหตุมาจากสภาพภูมิอากาศในพื้นที่ โดยลิ้นจี่พันธุ์ค่อมลำเจียกของแท้ ผิวต้องมีสีแดงคล้ำและมีรสชาติหวานกว่าลิ้นจี่ที่มีผิวสีแดงอ่อน เปลือกด้านนอกตึง หนามตั้งสั้น ส่วนเปลือกด้านในเป็นสีแดงล่องชาด เนื้อขาวนวล หอม เอกลักษณ์ที่สำคัญคือ แห้ง  ถึงแม้ว่าช่วงนี้การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 จะยังมีอยู่       แต่ผู้บริโภคสามารถสั่งซื้อลิ้นจี่ทางออนไลน์หรือจะเดินทางมาเลือกซื้อลิ้นจี่ในสวนซึ่งอากาศถ่ายเท ปลอดภัยต่อผู้บริโภค นอกจากนี้ชาวสวนยังมีมาตรการรองรับเช่น การตรวจวัดอุณหภูมิและแจกเจลแอลกอฮอล์ล้างมืออีกด้วย 

ด้านนายปราโมทย์ ทิมทอง ผู้จัดการฝ่ายไปรษณีย์เขต ๗ กล่าวว่า กิจกรรมครั้งนี้ถือเป็นการยกระดับการค้าและการตลาดให้กับกลุ่มเกษตรกร รวมถึงสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรในชุมชนและยังเป็นการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรกรปลอดภัยสู่ผู้บริโภค ซึ่งบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดจะรับซื้อผลผลิตลิ้นจี่พันธุ์ค่อมลำเจียกจากเกษตรกร เป็นการช่วยลดปัญหาราคาตกต่ำโดยส่งจำหน่ายให้กับผู้บริโภคทั่วประเทศทางช่องทางออนไลน์ ผ่าน www.thailandpostmart.com และช่องทางออฟไลน์สั่งซื้อ ณ จุดบริการเคาน์เตอร์ไปรษณีย์ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙