optionen handel.

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงครามจัดประชุมคณะกรรมการจังหวัดเพื่อพิจารณาอนุญาตผลิตกัญชา

              ที่ห้องประชุม ชั้น ๓ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ นายกรกฎ  วงษ์สุวรรณ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานประชุมคณะกรรมการจังหวัดร่วมพิจารณาการขออนุญาตผลิตกัญชา โดยมีนายแพทย์สันทิต บุณยะส่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพร้อมคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา ตามที่สำนักงานกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นผู้ยื่นคำขอใบรับอนุญาตผลิต(ปลูก)ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา

ดำเนินกิจการโดยนางสาวสายพิณ รื่นสุคนธ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแพรกหนามแดง ซึ่งสถานที่ปลูกวิสาหกิจชุมชนจันทราเฮิร์บ ยื่นความประสงค์ขอรับใบอนุญาตผลิต(ปลูก)ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชาต่อคณะกรรมการจังหวัดเพื่อ่พิจารณาการขออนุญาตผลิตกัญชา โดยผ่านทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม

รุ่งนภา/ข่าว   ธิติมา/เรียบเรียง

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙