optionen handel.

ประชาชนแห่จองเหรียญวัตถุมงคลที่ระลึก ๑๒๑ ปีจังหวัดสมุทรสงคราม

                  ในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นวันแรกที่จังหวัดสมุทรสงคราม เปิดให้มีการจองเหรียญวัตถุมงคล  ที่ระลึก ๑๒๑ ปีจังหวัดสมุทรสงคราม ตั้งเเต่ เวลา ๐๖.๐๐ น. โดยในช่วงเช้า นายขจร  ศรีชวโนทัย   ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนายศิริศักดิ์  ศิริมังคะลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการให้บริการประชาชนที่มาจองเหรียญที่ระลึก ๑๒๑ ปีจังหวัดสมุทรสงคราม ณ จุดรับจองที่ หอประชุมวัฒนธรรมอำเภอเมืองสมุทรสงคราม,ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองสมุทรสงคราม ชั้น ๒,หอประชุมอำเภออัมพวา,โดมอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลกระดังงา   อำเภอบางคนที

 

ทั้งนี้ การดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด

รุ่งนภา/ข่าว    ธิติมา / เรียบเรียง

ทีมงานสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙