เนื้อหา

พระราชดำรัส 5 ธ.ค.56

วันเผยแพร่ วันจันทร์, 09 ธันวาคม 2556

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙