เนื้อหา

ร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจพอเพียง

พิมพ์
หมวด: ข่าวประชาสัมพันธ์
วันเผยแพร่ วันพุธ, 17 พฤษภาคม 2560 เขียนโดย Ampa
วิดีทัศน์ประกอบการประชุมชี้แจงมอบนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท วันที่ 11 ก.พ.59
 
 

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙