เนื้อหา

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จังหวัดสมุทรสงคราม

พิมพ์
หมวด: ข่าวประชาสัมพันธ์
วันเผยแพร่ วันศุกร์, 07 มกราคม 2565 เขียนโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จังหวัดสมุทรสงคราม

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙