เนื้อหา

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จังหวัดสมุทรสงคราม

พิมพ์
หมวด: ข่าวประชาสัมพันธ์
วันเผยแพร่ วันศุกร์, 07 มกราคม 2565 เขียนโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จังหวัดสมุทรสงคราม

Attachments:
Download this file (1.pdf)1. สรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565[ ]109 kB
Download this file (2.pdf)2. แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดชื้อจัดจ้างฯ[ ]89 kB
Download this file (report2-65.pdf)สรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2[ ]104 kB