เนื้อหา

โครงการพระราชดำริ

พิมพ์
หมวด: ข่าวประชาสัมพันธ์
วันเผยแพร่ วันจันทร์, 09 ธันวาคม 2556 เขียนโดย Ampa

 

 

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม

ปีงบประมาณ 2525 – 2555

1

โครงการป้องกันน้ำเค็ม

2

โครงการปลูกป่าชายเลนบนพื้นที่งอกชายฝั่งทะเล

3

โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์

 

 

 

 

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙