กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ “ Bike อุ่นไอรัก ” จังหวัดสมุทรสงคราม

          ในวันอาทิตย์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๑๙ น. ที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม นำพสกนิกรชาวสมุทรสงครามที่ลงทะเบียน ไว้ ๓,๐๐๐ คน เข้าร่วมปั่นจักรยาน“Bike อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เปิดกรวยกระทงดอกไม้หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมกล่าวถวายราชสดุดี และนำพสกนิกรร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี นายประจินต์ ธารศิริสิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ กล่าวรายงาน 

สำหรับการปั่นครั้งนี้จังหวัดสมุทรสงครามเน้นความสามัคคีพร้อมเพียง จึงจำกัดความเร็วตามความเหมาะสม รวมทั้งจะแบ่งขบวนจักรยานเป็น ๔ กลุ่ม แยกเป็น ๓๐ กิโลเมตรจำนวน ๓ กลุ่มประกอบด้วย กลุ่มแรกนำโดยนางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัด และ นายประจินต์ ธารศิริสิน รองผู้ว่าราชการจังหวัด, พลตำรวจตรีอาทิชา เปาอินทร์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด กลุ่มที่ ๒ นำโดยพันเอกจิระโรจน์ กองวารี รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด และกลุ่มที่ ๓ นำโดยนายสุเมธ ธีรนิติ ปลัดจังหวัดสมุทรสงคราม โดยระยะทาง ๓๐ กิโลเมตร เริ่มจากสนามกีฬา อบจ.เข้าสู่ถนนสมุทรสงคราม-บางแพ ขึ้นสะพานพระศรีสุริเยนทร์แวะที่จุดพักวัดบางกุ้งถวายราชสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ปลูกต้นไม้มงคลคือต้นรวงผึ้ง/ ต้นสักทอง/ ต้นยางนา รวม ๑๐ ต้น ก่อนไปสู่จุดแวะพักวัดดาวโด่ง เพื่อร่วมกิจกรรมทำความสะอาดคลองด้านข้างวัดดาวโด่งร่วมกับคณะจิตอาสาต่าง ๆ และกลับเข้าสู่จุดเริ่มต้น

ส่วนกลุ่มที่ ๔ เป็นระยะ ๗.๓ กิโลเมตร นำโดยนางอลิสา อภิบุณโยภาส อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฯ สำหรับกลุ่มครอบครัว เริ่มจากสนามกีฬา อบจ. ผ่านถนนเอกชัยเลี้ยวขวาเข้าสู่ทางเลี่ยงเมืองผ่านห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีแล้วกลับมายังสี่แยกเทศบาลเมืองก่อนกลับเข้าสู่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัด การปั่น“Bike อุ่นไอรักคลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากทุกหมู่เหล่า และนอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากช่างจิตอาสาทั้งภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และภาพมุมสูง(โดรน) ทั้งจากจังหวัดสมุทรสงคราม ,กรุงเทพมหานนคร และพระนครศรีอยุธยา ในการบันทึกภาพเหตุการณ์สำคัญซึ่งเป็นภาพประวัติศาสตร์ของจังหวัดสมุทรสงครามในครั้งนี้อย่างดียิ่ง

ดูภาพเพิ่มเติม

 

 

ผู้ว่าฯ เป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนซ้อมปั่น “Bike อุ่นไอรักคลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” จังหวัดสมุทรสงคราม

                      ในวันอาทิตย์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ สนามกีฬากลางจังหวัดสมุทรสงคราม นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการและประชาชน ซ้อมปั่น “ Bike อุ่นไอรักคลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ ” จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อเตรียมพร้อมจัดกิจกรรม “Bike อุ่นไอรักคลายความหนาว สายน้ำ แห่งรัตนโกสินทร์” ในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดฯ พร้อมด้วยประชาชนเข้าร่วมซ้อมปั่นจักรยานเป็นจำนวนมาก สำหรับจังหวัดสมุทรสงครามกำหนดเส้นทาง ๒ ระยะ ระยะทาง ๗.๓ กิโลเมตร และ ระยะทาง ๓๐ กิโลเมตร โดยมีจุดเริ่มต้น/จุดสิ้นสุด ณ สนามกีฬาจังหวัดสมุทรสงคราม ขบวนที่ ๑ นำขบวนโดย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนายประจินต์ ธารศิริสิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ /ขบวนที่ ๒ นำโดยพันเอกจิระโรจน์ กองวารี รอง ผอ.รมน.จังหวัด /ขบวนที่ ๓ นำโดยนายสุเมธ ธีรนิติ ปลัดจังหวัดฯ และขบวนที่ ๔ นำโดยนายธีระ เหลียวสุธีร์ นายอำเภอเมืองสมุทรสงคราม ระยะทาง ๗.๓ กิโลเมตร ทั้งนี้ ประชาชนที่สมัครลงทะเบียน ขอให้สวมเสื้อยืดพระราชทาน สำหรับประชาชนที่ไม่ได้ลงทะเบียนสามารถมาร่วมกิจกรรม “ Bike อุ่นไอรักคลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ ได้ด้วยการสวมใส่เสื้อสีเหลืองหรือฟ้า โดยเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐ น. และเริ่มปล่อยขบวนในเวลา ๑๕.๐๐ น. ณ สนามกีฬาจังหวัดสมุทรสงคราม

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ "Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดสมุทรสงคราม

 

ลำดับที่ 1- 3200 เป็นผู้มีสิทธิได้รับเสื้อยืดพระราชทาน เรียงลำดับตามตัวอักษร  << คลิกที่นี่ >>

         - ให้มารับเสื้อยืดพระราชทานด้วยตัวเองในวันที่ 1 - 2 ธันวาคม 2561  ณ สนามกีฬาจังหวัดสมุทรสงคราม ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป (กำหนดการ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ลำดับที่ 3201- 3390 เป็นรายชื่อผู้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมฯ เรียงลำดับตามตัวอักษร << คลิกที่นี่ >>

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ลำดับที่ 3391 - 3414 เป็นรายชื่อผู้ลงทะเบียนที่อยู่ระหว่างดำเนินการนำเข้าข้อมูลโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย << คลิกที่นี่ >>

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ค้นหาข้อมูลผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ เฉพาะจังหวัดสมุทรสงคราม ได้ที่ http://www.samutsongkhram.go.th/searchunairak/search.php

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

** ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม 034 711997 / 034 713309

 

พิธีมอบเสื้อยืดพระราชทานกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ “Bike อุ่นไอรัก”

              ในวันเสาร์ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดกรวยกระทงดอกไม้ และกล่าวถวายราชสดุดีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีนายประจินต์ ธารศิริสิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวรายงาน สำหรับพิธีมอบเสื้อยืดพระราชทานกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” ซึ่งในวันนี้เป็นวันแรกในการมอบเสื้อยืดพระราชทาน กิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" ของจังหวัดสมุทรสงคราม มีประชาชนในพื้นที่จังหวัดเสมุทรสงครามทั้ง ๓ อำเภอ มารับบัตรคิวและเข้ารับเสื้อยืดพระราชทานเป็นจำนวนมาก จังหวัดสมุทรสงคราม มีประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม “Biker อุ่นไอรัก” จำนวน ๓,๔๑๔ คน

อย่างไรก็ตาม ในวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ จะเปิดให้ประชาชนที่มาลงทะเบียนรับเสื้อยืดพระราชทานตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป และจะมีซ้อมปั่นสมือนจริงเวลา ๑๕.๐๐ น.

การประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานการจัดกิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก”

              ในวันจันทร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนายประจินต์ ธารศิริสิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานการจัดกิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” ณ ห้องประชุมแม่กลอง ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อชี้แจงรายละเอียดการเตรียมความพร้อมในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องที่จะมีกิจกรรม “Bike อุ่นไอรักคลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

อย่างไรก็ตาม จังหวัดสมุทรสงคราม ได้กำหนดให้ประชาชนที่ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม สามารถมาลงทะเบียนรับบัตรคิวรับเสื้อพระราชทานในวันที่ ๑ และ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งจังหวัดได้รับเสื้อพระราชทาน จำนวน ๓,๒๐๐ ตัว และน้ำดื่มพระราชทาน ๔,๘๐๐ ขวด จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน ‘Bike อุ่นไอรัก’ ตามเส้นทางที่กำหนด

 

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙