จังหวัดสมุทรสงคราม เปิดรับลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์"

        ในวันจันทร์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. ที่ห้องโถงชั้นล่างศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนายประจินต์ ธารศิริสิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม นายสุเมธ ธีรนิติ ปลัดจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมหัวหน้าส่วนราชการและประชาชน ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์" โดยมีการเปิดให้ลงทะเบียนพร้อมที่ว่าการอำเภอทั้งสามแห่ง ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป โดยมีกำหนดปั่นพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวด้วยว่า ทางจังหวัดสมุทรสงคราม ได้จัดเตรียมเส้นทางในการกิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรักคลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ระยะทางประมาณ ๓๐ กิโลเมตร ผ่านเส้นทางทั้ง ๓ อำเภอ จุดเริ่มต้นและสิ้นสุดที่สนามกีฬาจังหวัดสมุทรสงคราม ผ่านสถานที่สำคัญได้แก่ ศาลหลักเมือง สะพานสมเด็จพระศรีสุริเยนทร์ วัดภุมรินทร์กุฎีทอง ค่ายบางกุ้ง ตลาดน้ำบางน้อย วัดดาวดึงษ์ และวัดดาวโด่ง ซึ่งในระหว่างทางจะมีกิจกรรม การปลูกต้นไม้ ณ วัดบางกุ้ง/ค่ายบางกุ้ง การจัดนิทรรศการที่วัดดาวโด่ง การแสดงโขน และหุ่นสาย ณ สนามกีฬาจังหวัดสมุทรสงคราม และทางจังหวัดและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจะมีการซ้อมเสมือนจริงในวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. โดยพร้อมกันหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ www.bikeunairak2018.com หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ๑๑๑๑ หรือสมัครด้วยตนเองที่ได้ที่ศาลากลางจังหวัด หรือที่ว่าการอำเภอทั้งสามแห่ง

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙