ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ "Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดสมุทรสงคราม

 

ลำดับที่ 1- 3200 เป็นผู้มีสิทธิได้รับเสื้อยืดพระราชทาน เรียงลำดับตามตัวอักษร  << คลิกที่นี่ >>

         - ให้มารับเสื้อยืดพระราชทานด้วยตัวเองในวันที่ 1 - 2 ธันวาคม 2561  ณ สนามกีฬาจังหวัดสมุทรสงคราม ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป (กำหนดการ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ลำดับที่ 3201- 3390 เป็นรายชื่อผู้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมฯ เรียงลำดับตามตัวอักษร << คลิกที่นี่ >>

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ลำดับที่ 3391 - 3414 เป็นรายชื่อผู้ลงทะเบียนที่อยู่ระหว่างดำเนินการนำเข้าข้อมูลโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย << คลิกที่นี่ >>

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ค้นหาข้อมูลผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ เฉพาะจังหวัดสมุทรสงคราม ได้ที่ http://www.samutsongkhram.go.th/searchunairak/search.php

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

** ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม 034 711997 / 034 713309

 

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙