ประมวลภาพ การปั่น “Bike อุ่นไอรัก” จังหวัดสมุทรสงคราม (๙ ธ.ค. ๖๑)

 

ดูภาพเพิ่มเติม

 

 ภาพบรรยากาศ การซ้อมปั่น “Bike อุ่นไอรักคลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” จังหวัดสมุทรสงคราม

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙