ประมวลภาพ การปั่น “Bike อุ่นไอรัก” จังหวัดสมุทรสงคราม (๙ ธ.ค. ๖๑)

 

ดูภาพเพิ่มเติม

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙