สมุทรสงครามเปิดโรงพยาบาลสนาม อบจ หน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดฯ

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ลงพื้นที่ตรวจตลาดปลา

การประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (vcs) เพื่อติดตามสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมอัมพวา ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม นายวงเทพ เขมวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ได้รับมอบหมายจากนายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม นำหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (vcs) เพื่อติดตามสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั้งนี้เพื่อแจ้งข้อสั่งการและติดตามการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19 ในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ

ทั้งนี้ เน้นย้ำประเด็นสำคัญที่กระทรวงมหาดไทยขอให้ทุกจังหวัดเร่งดำเนินการ ประกอบด้วย การปฏิบัติตามมาตรการและข้อสั่งการของ ศบค.ในระดับต่างๆ การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณภายใต้งบป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินฯ การแจกจ่ายหน้ากากอนามัย และการสร้างการรับรู้แนวทางมาตรการต่าง ๆ กรณีมีการผ่อนคลายมาตรการเป็นต้น

จัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านปรก

ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 นางภัทรานิษฐ์ ศรีทับทิม จัดหางานจังหวัดสมุทรสงครามคณะติดตามประเมินผลพื้นที่ตำบลบ้านปรก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมกับผู้แทน กอ.รมน.จว.สมุทรสงคราม ลงพื้นที่ตำบลบ้านปรก ซึ่งเป็นตำบลที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม มีคำสั่งมอบหมายให้ตรวจติดตามประเมินผลสถานที่ต่างๆ ในพื้นที่ตำบลบ้านปรก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม ได้ตรวจ ร้านจำหน่ายอาหาร จำนวน 4 แห่ง ประกอบด้วย ร้านฟ้าครามน้ำใส ร้านครัวครูหอม, ร้านก๋วยเตี๋ยวหมูมะนาวแม่บุญมี, ร้านครัวแม่อุไร ซึ่งเปิดบริการให้นั่งทานที่ร้านเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา โดยมีมาตรการให้ผู้ใช้บริการปิดหน้ากากอนามัยก่อนเข้าร้าน มีเจลล้างมือบริการ การเว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะ อย่างน้อย 1 เมตร และทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอหลังการใช้งาน พร้อมทั้งตรวจโรงพยาบาลสัตว์อัมพวา เปิดบริการรักษาสัตว์ จำหน่ายอาหารสัตว์ และสินค้าสำหรับสัตว์เลี้ยง โดยมีมาตรการให้ผู้ใช้บริการปิดหน้ากากอนามัยก่อนเข้าร้าน มีเจลล้างมือบริการ การเว้นระยะห่างระหว่างรอ อย่างน้อย 1 เมตร และทำความสะอาดอุปกรณ์ทุกครั้งหลังใช้งาน (3) ร้านเหลา บริการตัดผมชาย เปิดให้บริการตามปกติ ผู้ใช้บริการปิดหน้ากากอนามัยก่อน เข้าร้าน มีเจลล้างมือบริการ โดยเน้นทำความสะอาดอุปกรณ์ และพื้นที่ภายในร้านสม่ำเสมอ ทั้งนี้ คณะผู้ตรวจติดตามประเมินผลฯ ได้แนะนำผู้ประกอบการในพื้นที่ตำบลบ้านปรก ให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรค COVID-19 ของจังหวัดสมุทรสงครามอย่างเคร่งครัด

 

วัดบางกะพ้อม มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และยากจนในชุมชนเทศบาลตำบลอัมพวา

ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 พระปลัดสมศักดิ์ อัตฺตสุโภ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดบางกะพ้อม อำเภออัมพวา พร้อมด้วยนายยุทธนา โพธิวิหค นายอำเภออัมพวา และคณะศิษย์ ร่วมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้นายวิรัติ นิลศรี รองนายกเทศมนตรีตำบลอัมพวา เพื่อส่งนำไปมอบให้กับผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และยากจนในชุมชนเทศบาล ตำบลอัมพวา จำนวน 9 ชุมชนที่ยังไม่เคยได้รับการช่วยเหลือ โดยนำไปแจกให้ถึงบ้านโดยไม่ต้องออกมารับที่วัดบางกะพ้อม

เนื้อหาอื่นๆ...