Joomla Business Template

การประชุมคณะทำงานสนับสนุนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

ในวันที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 09.30 น. ว่าที่ร้อยเอกวิสาร  ปัญญชุณห์  ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานสนับสนุนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เพื่อขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ อพ.สธ.จังหวัดสมุทรสงคราม และพิจารณาแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม