Joomla Business Template

การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานตามกรอบการเรียนรู้ทรัพยากร

ในวันที่ 15 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น. นายถิน  พิสูจน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานตามกรอบการเรียนรู้ทรัพยากร ครั้งที่ 1/2560 พร้อมด้วยคณะทำงานเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมบางคนที ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม